Ögonskölj - Ögonvatten

Consol Ögonvatten är en steril fysiologisk lösning som kan användas för att skölja bort damm och skräp från ögonen. Vätskan kan även användas vid kontaktlinsbärande.


Consol Ögonvatten finns tillgänglig i 100 ml flaska.

Ögonvatten är en steril isoton lösning som innehåller:

  • Boratbuffert
  • Dinatrium EDTA
  • Natriumklorid
  • Aktiva ämnen: klorhexidinglukonat 0,001%, poloxamin 1%.

Ögonvatten är hållbart i 6 månader efter förpackningen öppnats.


För ögondroppar, läs om Consols produkt Add1.


Consol Ögonvatten flaska