Extend Kontaktlinsvätska

Extend kontaktlinsvätska är en rengörings-, sköljnings-, desinfektions- och förvaringsvätska för kontaktlinser av alla typer av material.


Extend kontaktlinsvätska är en steril isoton lösning som innehåller:

  • Boratbuffert
  • Dinatrium EDTA
  • Natriumklorid
  • Aktiva ämnen: klorhexidinglukonat 0,001%, poloxamin 1%.

Innehåller ej Thiomersal.

Extend finns tillgänglig i två olika flaskstorlekar:

  • 355 ml flaska, där förvaringsetui medföljer.
  • 100 ml flaska, perfekt för kontoret eller på flygresan.

Extend är hållbar i 6 månader efter förpackningen öppnats.

Säkerhet och Prestanda

EXTEND Säkerhet och Prestanda ikon

EXTEND Säkerhet och Prestanda


För ögondroppar, läs om Consols produkt Add1.


Extend kontaktlinsvätska flaskor