Kvalitet

Samtliga produkter som Consol marknadsför klassas som medicintekniska produkter och omfattas av regelverket för medicintekniska produkter


Våra certifikat utfärdas av det anmälda organet Intertek Semko Certification AB, som i sin tur är ackrediterade av den statliga myndigheten Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, även känd som Swedac. Swedac ackrediterar anmälda organ i samarbete med Läkemedelsverket. Certifikaten utgörs av ISO 13485 Kvalitetsledningsystem för utveckling, tillverkning och försäljning av skötselprodukter för kontaktlinser och komfortprodukter för ögon samt EC certifiering för medicintekniska produkter. Vi revideras av Intertek årligen och omcertifieras var tredje år.

Ikonerna nedan är länkar till våra kvalitetscertifikat från Intertek Semko Certification AB.

Consol-EC-certifikat-pdf

Consol EC Certifikat

Consol-ISO13485-certifikat-pdf

Consol ISO 13485 Certifikat

Läs mer om företaget Consol AB