Kvalitet

Samtliga produkter som Consol marknadsför klassas som medicintekniska produkter och omfattas av regelverket för medicintekniska produkter


Vårt CE-certifikat utfärdas av det anmälda organet Intertek Semko AB, som i sin tur är ackrediterade av den statliga myndigheten Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, även känd som Swedac. Swedac ackrediterar anmälda organ i samarbete med Läkemedelsverket. Vårt kvalitetscertifikat är ISO 13485. Certifikatens omfattning är utveckling, tillverkning och försäljning av skötselprodukter för kontaktlinser samt komfortprodukter för ögon.