Kvalitet

Consol blev från början ISO 9001 och EC certifierade av Läkemedelsverket 1998. Idag får vi våra certifikat från det anmälda organet Intertek Semko Certification AB, vilka i sin tur är ackrediterade av den statliga myndigheten Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, även känd som Swedac, vilka ackrediterar anmälda organ i samarbete med Läkemedelsverket. 2004 uppdaterade vi våra certifikat till att även innefatta ISO 13485 Kvalitetsledningssystem för utveckling, tillverkning och försäljning av skötselprodukter för kontaktlinser och 2012 utökades det till att även innefatta komfortprodukter för ögon. Vi revideras av Intertek årligen och omcertifieras var tredje år.


Ikonerna nedan är länkar till våra kvalitetscertifikat från Intertek Semko Certification AB.

Consol-EC-certifikat-pdf

Consol EC Certifikat

Consol-ISO9001-certifikat-pdf

Consol ISO 9001 Certifikat

Consol-ISO13485-certifikat-pdf

Consol ISO 13485 Certifikat

Läs mer om företaget Consol AB